خالی

جمع کل ۰ ریال

آدرس فروشگاه: تهران، ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب، فروشگاه گلریزان، پلاک ۱۱

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۴۹۵۶۷۹ ایمیل: vistaketab@gmail.com

Blog - Tag: Kickstart

By امیرحسین احمدی, ۰۵/۱۹/۱۳۹۵ - ۱۴:۳۶

Commerce Guys provide many screencasts around the Drupal Commerce ecosystem to demonstrate how you can easily extend your store using contributed modules.‎

This tuesday, let's talk about Commerce Customizable Products which is another module that provides custom line item types like Commerce Custom Line Items.‎

Watch the screencast.

Find more videos at DrupalCommerce.org

Category: